Tietotekniikka

Taulukkona Listana

Laskeva

1-10 - 20

Sivu:
 1. 1
 2. 2
 1. Excel syventävä
  150,00 €

  Versiot 2010 ja 2013 (2016)

  Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat hyödyntää tehokkaasti omassa työssään Excel taulukkolaskentaohjelmaa taulukoita, laskentaa ja kaavioita apuna käyttäen. Verkko-opintojen laajuus on 35 tuntia. Kurssiin käytetty aika on yksilöllinen riippuen omasta aiemmasta osaamisesta.

  Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee taulukkolaskennan perusteita syvällisemmin ja pystyy tuottamaan itsenäisesti laajojakin taulukoita sekä käyttämään edistyneempiä funktioita.sekä hyödyntämään Excel taulukkolaskentaohjelman edistyneempiä toimintoja. Kurssi etenee kokonaisuus kerrallaan. Kokonaisuudet koostuvat videoista ja niihin liittyvistä vapaa-ehtoisista harjoitustehtävistä sekä kurssin lopussa olevasta oppimistehtävästä. Videoilla opetetut asiat on aina hyvä myös kokeilla itse. Videoiden kestot ovat minuutista kymmeneen minuuttiin opetettavasta asiasta riippuen.

  Katso esimerkkivideo tästä: https://dreambroker.com/channel/ktejitgs/b1do4an7

  Sisältö:

  Välisummat ja suodatus
  • Välisummat
  • Suodatus
  • Suodatus numerosuodattimet
  • Suodatetun tiedon kopiointi Linkitys
  • Linkitys samassa taulukossa
  • Linkitys työkirjojen välillä

  Edistyneemmät funktiot
  • Laske.A-funktio
  • Laske.tyhjät
  • Laske.jos
  • Phaku
  • Summa.jos
  • Jos funktio

  Harjoitustehtävät edistyneemmät funktiot
  • lämpötilat HARJOITUS 1
  • laskejos HARJOITUS 2
  • haku HARJOITUS 3
  • funktiot HARJOITUS 4
  • Funktiot HARJOITUS 5
  • Jos funktio HARJOITUS 6 Alueen nimeäminen ja lisää funktioita
  • Nimen määrittäminen solualueelle
  • Summa.jos.joukko funktio
  • Laske.jos.joukko funktio
  • Keskiarvo.jos.joukko funktio
  • Ketjuta funktio
  • Pyöristä funktio
  • Poimi.teksti funktio

  Taulukon tietojen käsitteleminen ja havainnollisuuden lisääminen
  • Kiinnitä ruudut
  • Transponointi
  • Teksti sarakkeisiin
  • Ehdollinen muotoilu
  • Kelpoisuuden tarkistaminen

  Taulukon suojaaminen
  • Suojaus yleensä
  • Suojaus

  Makrot
  • Makro
  • Tallennus makrojen kanssa
  • Makron poistaminen
  • Makrot, painikemakron tekstin muokkaus
  • Ohjeet makro Pivot lyhyesti
  • Pivot taulukon luominen
  • Pivot taulukosta kaavioksi

  Opiskelutunnuksesi on voimassa kullekin kurssille 4 kk.

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 2. Hankintaprosessi ja kilpailutus
  150,00 €

  Hankinnat ja niihin liittyvä kilpailutus sekä niiden prosessin niiden hoitaminen kuuluvat työnkuvaan yhä useammalle. Kilpailutuksen prosessiin kuuluu tarjouspyynnön tekeminen ja julkistaminen, tietyn ajan varaaminen tarjousten jättämiseen ja tarjousten vertaileminen. Kilpailutuksessa ei välttämättä etsitä halvinta vaihtoehtoa vaan kokonaisvaltaisesti parasta omien kriteereiden pohjalta; kilpailuttajalle tärkeitä kriteereitä voivat hinnan lisäksi olla esimerkiksi laatu, kokemus, aikataulujen yhteensopivuus. Kriteerien ja niiden painotuksen ohjalta voidaan tehdä onnistuneita hankintoja. Kilpailutus kuuluu myös pakollisena osana julkisiin hankintoihin, joiden lainsäädäntöön kurssissakin tutustutaan.

  Tavoitteena on, että kurssin käynyt ymmärtää tarjous- ja hankintapyyntömenetelmiä sekä hankintalakia ja että hänellä on valmius toimia työryhmässä tarjouspyyntöjen ja tarjousten tekemisessä.

  Kurssin aiheisiin kuuluu mm:

  - Julkiset tarjouspyynnöt ja tarjoukset

  - Tarjouspyyntömenettely

  - Hyvä tarjous ja tarjouspyyntö

  Opiskelutunnuksesi on voimassa kullekin kurssille 4 kk.

  Sinua saattaa kiinnostaa myös Liiketoiminan perustutkinto, klikkaa ja tutustu!

  Lue lisää...
 3. Tietoturva ja tietosuoja
  150,00 €

  Tavoitteena on:
      - tunnistaa erilaisia tietoturvatoimia
      - löytää verkoista tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä sivustoja
      - valvoa ja edistää verkkoliikenteen turvallisuutta
      - dokumentoida havaittuja häiriö- ja poikkeamatilanteita
      - ohjata ja tukea työasemien turvallisessa käytössä

  Kurssin sisältö:
      - tietoturvallisuuden käsitteet, määritelmä, perusteet, dokumentointi ja tietoturvaohjeistuksen laadinta
      - tietoturvan ja tietosuojan lainsäädäntö
      - riskit ja raportointi
      - virukset ja haittaohjelmat
      - tietoturvapäivityksien merkitykset
      - salasanapolitiikka ja salasanojen hallinnointi

  Opiskelutunnuksesi on voimassa kullekin kurssille 4 kk.

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 4. Tietoturvan ylläpito
  250,00 €

  Tavoitteena on:

      - suunnitella organisaation tietoturvatoimia
      - valvoa ja edistää verkkoliikenteen turvallisuutta
      - dokumentoida havaittuja häiriö- ja poikkeamatilanteita
      - ohjata ja tukea työasemien turvallisessa käytössä
       
  Kurssin sisältö:

      - tietoturvallisuuden käsitteet, määritelmä, perusteet, dokumentointi ja tietoturvaohjeistuksen laadinta
      - tietoturvan ja tietosuojan lainsäädäntö
      - riskit ja raportointi
      - virustorjunta työasemassa ja palomuuri, virukset, haittaohjelmat
      - tietoturvapäivityksien asentaminen, hallinta ja menetelmät
      - porttien skannaaminen
      - langattoman verkon salausmenetelmät ja tekniikat
      - salasanapolitiikka ja salasanojen hallinnointi
      - sähköpostin salaus
      - varmuuskopiointi ja palautus, versionhallinta

  Opiskelutunnuksesi on voimassa kullekin kurssille 4 kk.

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 5. Turvallinen tietoverkko ja laitteisto
  150,00 €

  Tavoitteet:
  - ymmärtää, mitä tietoturva tarkoittaa lähiverkossa ja lähiverkon aktiivilaitteissa.
  - hahmottaa tietoverkon liikenteen tietoturvan näkökulmasta
  - ymmärtää tietoverkkojen yleiskaapeloinin periaatteet
  - hahmottaa Ethernet-verkon rakenteen
  - hahmottaa lähiverkon toimintaperiaatteet
  - hahmottaa tietoliikenteen analysoinnin periaatteet
  - hahmottaa langattoman verkon suojauksen perusteet
  - ymmärtää lähiverkon aktiivilaitteiden toiminnan
  - sisäistää IOT:n toiminta-ajatuksen tietoturvallisuuden
   
  Kurssin sisältö:
  - Tietoverkon liikenne tietoturvan näkökulmasta
  - Ethetnet ja lähiverkon toiminnan periaatteet
  - Tietoliikenteen analysointi
  - Lähiverkon ja lähiverkon laitteiden tietoturva
  - Langattoman verkon suojaaminen
  - IOT (Internet of Things)
  - Lähiverkon aktiivilaitteet
  - Reitittimet

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 6. Tietoverkon palvelut ja työasemat
  100,00 €

  Tietoverkko on suhteellisen monimutkainen, toisistaan riippuvaisten toimintojen yhteissumma. Keskitymme yleisellä tasolla muutamaan elintärkeään tietoverkon protokollaan ja palveluun, sekä niiden merkitykseen ethernet-verkon toiminnassa. Lisäksi perehdymme ohjelmistolisenssin eli käyttöoikeuden hallintaan ja/tai hankkimiseen liittyviin rajoitteisiin ja mahdollisuuksiin, sekä tietokoneen ohjelmistojen kartoitukseen.

  Tavoitteena on:

  • Ymmärtää tietoverkon toimintaa ja siellä tarjottavien palveluiden merkitys.
  • Ymmärtää verkon periaatteet ja siinä mahdollisesti esiintyvät riskit, sekä häiriöt.
  • Oppia ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmälisenssien ominaisuuksia ja niiden tavanomaiset hankintatavat.

  Kurssin sisältö:

  • Tietoverkko ja sen toiminta
  • Elintärkeät palvelut
  • Lisensointi ja käyttöoikeudet

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 7. Tietokantaperusteet
  100,00 €

  Tietokannat ovat tänä päivänä keskeinen osa sovellussuunnittelua ja niiden tietojen hallintaa, myös sovellusten käyttäjillä. Suuret tietomäärät ja tiheät tapahtumamuutokset edellyttävät nopeaa ja tehokasta tiedon hallintaa ja säilytystä. Tähän tarpeeseen sisältyvä relaatiotietokantasuunnittelu kuuluu keskeisenä osana niin sovellussuunnittelijan työkuvaan kuin myös modernin tietotyöläisen perustietoihin ja osaamiseen.

  Tavoitteena on:

  • ymmärtää perusteet tietokannoista tietovarastoina
  • ymmärtää nykyaikaisen relaatiotietokannan toimintaperiaate ja keskeiset toiminnot
  • oppia tietokannan suunnitteluperusteet

  Kurssin aiheisiin kuuluu mm:

  • Yleistä tietokannoista
  • Tietokantojen edut tiedon hallinnassa ja varastoinnissa
  • Hallintajärjestelmä
  • Kerrosarkkitehtuuri
  • Fyysinen ja looginen rakenne
  • Tietokannan osat
  • Suunnittelun periaatteet, normalisointi ja indeksointi

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 8. Tietokantojen ylläpito ja hyödyntäminen
  150,00 €

  Suuri osa sähkösten palveluitten ohjelmistoista käyttää tietovarastonaan relaatiotietokantaa. Sen muokkaaminen, hallinta ja ylläpito vaativat osaamista, jota yhä useampi tietotyöläinen tarvitsee. Myös erilaisten palveluitten suunnittelija ja määrittelijä hyötyy tietokantaosaamisesta ymmärtäessään niiden edut ja mahdollisuudet.

  Tavoitteena on:

  • tietokantaympäristön toteuttaminen ( MySQL )
  • oppia perusteet tietokantahallinnasta, käytöstä ja käyttäjähallinnasta
  • tutustua tietokannan ylläpitoon ja muokkaamiseen
  • oppia tietokannan varmistamisesta ja sen toiminnan optimoimisesta

  Kurssin aiheisiin kuuluu mm:

  • Yleistä tietokannoista
  • Tietokantojen edut tiedon hallinnassa ja varastoinnissa
  • Tietokannan asentaminen
  • Hallintajärjestelmä ja sen asentaminen
  • Tietokantarakenteen muuttaminen
  • Tietokannan siirto ja käyttöönotto

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...
 9. Fyysinen tietoturva
  150,00 €

  Tavoitteet:

  - Ymmärtää fyysisen tietoturvan merkityksen 
  - Osata kohdentaa tietoturvaa suojattaviin kohteisiin
  - Huomioida riskit ja uhat pääpiirteissään
  - Osata dokumentoida fyysisen tietoturvan käytön ja ylläpidon

  Kurssin sisältö:

  Tähän tietoturvallisuuden osa-alueeseen kuuluvat mm. kulunvalvonta, kameravalvonta, muu tekninen valvonta ja vartiointi sekä palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi- ja murtovahinkojen torjunta. Vähimmäisvaatimukset tilaturvallisuutta lisääville toimille ja järjestelmille määräytyvät turvallisuustarpeiden perusteella, jotka voi kohdistua alueeseen, rakennukseen, tilaryhmään tai tilaan. Uusien rakennusten tai tilojen peruskorjausten yhteydessä toimitilojen suojaus toteutetaan tai sitä parannetaan turvallisuusluokituksen mukaisesti töiden yhteydessä.

  Opiskelutunnuksesi on voimassa kullekin kurssille 4 kk.

  Sinua saattaa kiinnostaa myös tämä, klikkaa ja tutustu!

  Lue lisää...
 10. O365: Käyttöönotto
  100,00 €

  Verkkokurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat ottamassa käyttöön Office -tuotteiden
  verkkopalveluversiota. Kurssilla tutustutaan Microsoft Office 365:n ohjelmistokokonaisuuden käyttöönottoon ja ominaisuuksiin yleisesti kuten myös sen hankkimiseen ja lisensöintiin.
  Pilvipalveluiden hyödyntäminen tuo työskentelyyn tehokkuutta, turvallisuutta ja taloudellsia säästöjä tai ainakin niiden parempaa ennakoitavuutta.

  Verkko-opintojen laajuus on 35 tuntia. Kurssiin käytetty aika on yksilöllinen riippuen omasta aiemmasta osaamisesta.

  Kurssin sisältö:

  -palvelupaketit
  -tuotteen hankinta ja kokeiluversio
  -käyttöönoton perusasiat
  -mitä Office 365 palvelukokonaisuus tarjoaa

  Opiskelutunnuksesi on voimassa kullekin kurssille 4 kk.

  Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä koulutukset:
  Datanomi
  Järjestelmäasiantuntija

  Lue lisää...

Taulukkona Listana

Laskeva

1-10 - 20

Sivu:
 1. 1
 2. 2